• نوع نشریه : علمی 
 • مجوز فعالیت:        88551
 • شاپا :   ISSN: 2783 - 3984
 • نمایه در پرتال جامع علوم انسانی(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)  http://ensani.ir/fa/article/journal/1568
 • نمایه و حمایت علمی توسط  پایگاه (CIVILICA)  #/http://civilica.com/1/87979
 • نمایه در بانک اطلاعات نشریات کشور( magiran)  http://magiran.com/8116
 • نمایه در پایگاه مجلات تخصصی نور (noormagz)
 • زمینه فعالیت:علمی-اجتماعی-اقتصادی   
 • مقالات مورد پذیرش: علمی پژوهشی-علمی ترویجی-علمی مروری
 • زبان :دو زبانه فارسی( چکیده و منابع مقالات انگلیسی)
 • توالی انتشار:فصلی                     
 • کشور محل چاپ :ایران
 • متوسط زمان داوری تاپذیرش نهایی مقالات : 2 ماه
 • حوزه تخصصی: تمامی موضوعات گروه مدیریت        
 • شروع انتشار:پائیز 1400                                                                  
 • زبان فصلنامه:فارسی(چکیده انگلیسی)                                                 
 • نوع داوری:دو سویه ناشناس         
 • زمان بررسی اولیه:  تا یک ماه
 • بررسی اولیه، داوری، صدور گواهی پذیرش: رایگان
 • هزینه پذیرش نهایی: دارد
 • دسترسی به مقالات: آزاد و رایگان
 • فرمت:چاپی و الکترونیکی                                                              
 • ایمیل فصلنامه       [email protected]        
شماره جاری: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 9، آذر 1402، صفحه 1-134 

ابر واژگان