اهداف و چشم انداز

سرمایه انسانی از مفاهیم مدیریت نوین است که در چند دهه اخیر در اکثر رشته‌های علوم انسانی و جامعه شناسی مورد مداقه قرار گرفته است. و به عنوان یکی از مهمترین عوامل تقویت کننده هنجارها و ارزش های مشترک و همدلی و تعاون در جامعه و انسجام بخش میان انسان‌ها و سازمان‌ها با یکدیگر و دولت محسوب می شود. بی‌شک دو مقوله منابع وسرمایه انسانی به هم وابسته بوده که از اهمیت بسزایی برخورداراند. سرمایه انسانی بر همه جنبه‌های محیطی منجمله: اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و... خودنمایی می‌کند و به حیات سازمانی جامعه یاری می‌رساند تا مشکلاتی که به صورت جمعی با آنها مواجه هستند، فائق آیند. در سطح فردی نیز افرادی که از این سرمایه برخوردارهستند، تمایل بیشتری به زندگی سالم، شادتر و مشارکت در فعالیت‌هایی اجتماعی دارند و از کیفیت زندگی بهتری بهره مند می شوند. با وجود سرمایه انسانی در جامعه، دولت‌ها نیز برنامه‌ها را با کارآیی بیشتری انجام می‌دهند و در صورت ضعف آن، دولت نمی تواند بخوبی از عهده مدیریت بحران‌های مختلف برآید. حتی کیفیت سرمایه‌های دیگر مانند سرمایه فیزیکی، اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
با توجه به اهمیت آن، تبیین مفهوم سرمایه انسانی به ویژه از نگاه آموزه‌های دین اسلام و ارایه راهکارهای تقویت آن در سطوح مختلف فردی، سازمانی، بین سازمانی و اجتماعی مدنظر بوده و از طریق آن بهره‌ مندی از جامعه ای سالم ، شاد و متدین، هدف و چشم انداز مجله می باشد.

نوع مقاله های علمی که در این نشریه بررسی و ارزیابی می گردد عبارتند از : پژوهشی (Research Paper) ، مروری (Review Article)، مطالعه موردی (Case study)، روش شناسی (Methodologies)، کاربردی (Applied Article )، مفهومی (Conceptual paper).

حوزه هایی که این فصلنامه در تلاش است تا آنها را پوشش دهد عبارتند از:

منابع و سرمایه انسانی ، دین و تعالیم و آموزه های اسلامی.

منابع وسرمایه انسانی و سازمان.

منابع و سرمایه انسانی، اجتماعی و نهادهای فرهنگ ساز مثل مساجد، صدا و سیما، مدارس و .... .

منابع و سرمایه انسانی و فرهنگ، اقتصاد، سیاست و .... .

منابع و سرمایه انسانی و عوامل رفتاری و روانشناختی.

منابع و سرمایه انسانی و کارآفرینی و توسعه کسب و کار.

منابع وسرمایه انسانی و بازاریابی و توسعه بازار.

منابع وسرمایه انسانی ،داش مدیریت، مدیریت دانش و یادگیری.

منابع و سرمایه انسانی و نظام نوآوری و خلاقیت.

منابع وسرمایه انسانی و تعاونی ها و موسسات خیریه.

منابع و سرمایه انسانی و بهره وری.

منابع وسرمایه انسانی و شبکه ها اعم از شبکه های کارآفرینی، شبکه افراد خیر و .... .