تماس با ما

نویسندگان محترم

به جهت ارتباط گیری موثر و تعامل هدفمند در راستای ارتقاء کارایی و تعالی فصلنامه،همچنین هم افزایی و هم اندیشی به منظور کارسازی راهبردهای باتدبیر، آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما فرهیختگان ارجمند هستیم.

لطفا نظرات خود را با شماره تماس های 67 51 384 0903 (خانم دکترصائب نیا)  و  688 50 23 0935  و  44 93 202 0990 (خانم عبدی)  بصورت           

( تماس،واتساپ،پیامک) ارائه بفرمائید.