تماس با ما

نویسندگان محترم

به جهت ارتباط گیری موثر و تعامل هدفمند در راستای ارتقاء کارایی و تعالی فصلنامه،همچنین هم افزایی و هم اندیشی به منظور کارسازی راهبردهای باتدبیر، آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما فرهیختگان ارجمند هستیم.

لطفا نظرات خود را با شماره تماس های 688 50 23 0935  و 44 93 202 0990  بصورت( تماس،واتساپ،پیامک) ارائه بفرمائید.