درباره نشریه

«فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی» با مجوز اختصاصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 88551 در مردادماه سال 1400 شروع به فعالیت علمی کرده است.

این فصلنامه با رویکرد علمی و توسعه ای با رسالت توسعه دانش مدیریت در ابعاد مختلف در کشورنسبت به رصد نارسایی های نیروی انسانی، شناسایی مسائل مدیریتی سازمانی و ارائه راهکارهای اثرگذار برای آن به منظور تبدیل شدن به  مرجعیت علمی سازمانی ، مقالات علمی در حوزه مدیریت را بصورت فصلنامه منتشر می کند.

مقاله های ارسال شده پس از داوری تخصصی و طی مراحل مقرر، در فرایند چاپ قرار می گیرند.  شورای سیاستگذاری شامل مدیرمسئول، سردبیر، شورای علمی،مشاور رسانه ای، مدیر اجرایی و کارشناس اجرایی است.

از اساتید و پژوهشگران گرامی تقاضا می شود برای ارسال مقالات خود  به این وبگاه مراجعه و نسبت به ثبت  مقاله خود را بر اساس راهنمای تدوین اقدام نمایند.

به این ترتیب مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با دفتر نشریه لزومی نخواهد داشت و کلیه ارتباطات با نویسندگان و داوران محترم از طریق این سامانه انجام خواهد گرفت.