پیوستن به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(پرتال جامع علوم انسانی)

پیوستن به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(پرتال جامع علوم انسانی)

اعتباری دیگر

پس از ارزیابی های علمی صورت گرفته، فصلنامه علمی منابع وسرمایه انسانی به مرجع معتبرِ علمی و پایگاه مطالعاتیِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ملحق گردید و منبعد تمامی مقالات در پرتال جامع علوم انسانی نمایه و قابل دانلود رایگان می باشد.

این کسب اعتبار و رویداد اثربخش را خدمت همه نویسندگان و شورای سیاست گذاری فصلنامه تبریک می گویم و از حضور و همراهی ارزشمندشان قدردانی می کنم.