اخبار و اعلانات

اختصاص کد شاپا (ISSN) و تایید از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

به لطف عالمِ منّان، در تاریخ 28 آذرماه 1400 ، ابلاغ کد اختصاصی شاپا ( ISSN ) ؛ شماره استاندارد بین المللی پیایندها از سوی کتابخانه ملی ایران ( سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران صادر گردید و منبعد فصلنامه منابع و سرمایه انسانی با   شماره شاپا (ISSN 2783-3984 ) شناسایی می گردد.

مطالعه بیشتر

پیوستن به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(پرتال جامع علوم انسانی)

اعتباری دیگر پس از ارزیابی های علمی صورت گرفته، فصلنامه علمی منابع وسرمایه انسانی به مرجع معتبرِ علمی و پایگاه مطالعاتیِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ملحق گردید و منبعد تمامی مقالات در پرتال جامع علوم انسانی نمایه و قابل دانلود رایگان می باشد. این کسب اعتبار و رویداد اثربخش را خدمت همه نویسندگان و شورای سیاست گذاری فصلنامه تبریک می گویم و از حضور و همراهی ارزشمندشان قدردانی می کنم.

مطالعه بیشتر

پیوستن به بانک اطلاعات نشریات کشور( مگیرانmagiran)

با حمد و سپاس از عالم علم آفرین و تشکرویژه از حضور و اعتبارِ علمی اعضای هیات علمی و کمیته داوران؛ همچنین  محققین و نویسندگان ارجمند طبق ارزیابی اعتباری بانک اطلاعت نشریات کشور(magiran) با افتخار وافر فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی در پایگاه مذکور ثبت و منبعد کلیه مقالات منتشر شده نمایه خواهند شد.

مطالعه بیشتر

همکاری علمیِ انجمن علمی مدیریت ساخته ها

باحمد و سپاس از الطاف الهی، پیرو مذاکرات بعمل آمده با مدیرعامل محترم انجمن علمی مدیریت ساخته ها مبنی بر هم افزایی و هم اندیشی علمی و آموزشی در مورخ1400/06/20 این اتفاق مهم مورد موافقت هیئت مدیریت انجمن مذکور قرار گرفت.

مطالعه بیشتر

همکاریِ علمی و حمایت معنوی اتحادیه انجمن های علمی فناوری، نوآوری و تجاری سازی کشور

با حمد و شکرگزاری از خداوند منان، پیرو مکاتبه و درخواست فصلنامه علمی منابع وسرمایه انسانی با رئیس محترم اتحادیه انحمن های علمی فناوری، نواوری و تجاری سازی مبنی بر همکاری علمی و حمایت های معنوی اتحادیه مذکور، این مهم در مورخ 1400/06/25 مورد موافقت هیئت مدیریت قرار گرفت.

مطالعه بیشتر