موضوعات = مدیریت منابع انسانی-مدیریت نیروی انسانی-مدیریت سرمایه انسانی-اداره امور کارکنان
بررسی تاثیر نظریه انتخاب عمومی بر کنش حسابگرانه کارکنان و چگونگی مدیریت آن

دوره 2، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 47-25

زهرا محمدپور؛ بهزاد کرمی خواه؛ احمدرضا قمی اویلی


مدیریت دولتی نوین؛ چیستی و چرایی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 36-19

جعفر بیک زاد؛ فائضه مختاری


مروری بر عوامل حیاتی موفقیت (CSF) در پروژه‌های ساختمانی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 69-50

بهار جوان مولایی؛ سعید رکوعی


مروری بر کاربرد واقعیت مجازی در پروژه‌های ساخت و ساز

دوره 2، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 108-89

بهار جوان مولایی؛ احد نظری؛ سعید رکوعی


بررسی حضور فارغ التحصیلان تربیت بدنی در مشاغل مدیریتی ورزش

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 108-92

محمد سعید کیانی؛ لیلا نظری


مطالعه رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و عملکرد مالی(مطالعه موردی شرکت کاله مازندران)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 191-169

آرزو بابایی؛ فاطمه دکامینی؛ محمد احسانی فر؛ سینا شالی بیگ