نظری تحلیلی بر مدل های ارزیابی بلوغ و تعالی مدیریت منابع انسانی و ارائه راهنمای انتخاب مدل مناسب برای توسعه و تعالی نظام منابع انسانی سازمان ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دارای مدرک دکترای حرفه ای کسب و کار DBA با تائید وزارت علوم از دانشگاه علامه طباطبائی مشاور منابع انسانی و محقق آزاد

چکیده

امروزه در کشور مدیران منابع انسانی بسیار به رویکردهای جامع و نظام مند برای ارزیابی و عارضه یابی نظام مدیریت منابع انسانی علاقه مند هستند .در این مقاله ضمن مرور و بررسی مدل های مطرح و موجود در بحث عارضه یابی و تعالی مدیریت منابع انسانی در سازمان ها به ریشه‌های شکل‌گیری و مزایا و نقطه‌ ضعف‌های اصلی هر یک پرداخته و ضمن ارائه معیار های مشخص به ارزیابی و تحلیل تطبیقی مدل ها پرداخته و برای انتخاب مدل بهینه متناسب با اهداف سازمان‌ها و شرائط کسب و کار سازمان ها پیشنهادات اجرایی ارائه گردیده است. قوت ها و ضعف مدل ها نقد ، بحث و نهایتاً چهارچوبی معیار یافته و نظام مند برای بررسی و انتخاب و تصمیم‌گیری مدیران منابع انسانی سازمان‌ها و مشاوران و خبرگان در انتخاب مدل مناسب منطبق با اهداف و استقرار مناسب آنها در سازمان‌های ایرانی پیشنهاد شده است. هفت معیار بازشناسی و تطبیق از مطالعات و تجارب استخراج و مدل‌های بین‌المللی و ایرانی در این حوزه تحلیل و تطبیق شده‌اند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و مراجهع اصلی ، گفتگو با تعدادی از ارزیابان و صاحبنظران بوده و بمنظور اعتبار بیشتر تحلیل ها از تعدادی از اساتید حرفه منابع انسانی داخل کشور و خبرگان حرفه نظرخواهی گردید. در خاتمه با ارائه نتیجه و جمع‌بندی "الگوی فرایند انتخاب مدل تعالی بر اساس چرخه یادگیری سه حلقه ای" ارائه و به مدیران منابع انسانی سازمان‌ها پیشنهاد برای ادامه ویا آغاز تحقیقات بعدی و تصمیم‌گیری های کلان نهادهای حرفه ای پیشنهاد و محدودیت های محقق برشمرده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 23 فروردین 1401
  • تاریخ بازنگری: 07 بهمن 1401
  • تاریخ پذیرش: 21 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 21 اردیبهشت 1401