مدیریت مغالطه تفسیر منفعت طلبانه در سازمان ها

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی

2 کارمند سازمان بنادر و دریانوردی مازندران

3 کارشناس اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

چکیده

مغالطه جزئی از برهان است که به‌طور قابل اثباتی در منطق آن ایراد وجود دارد و بنابراین کلِ برهان را نامعتبر می‌سازد. مغالطه ممکن است برای وارونه کردنِ حقیقت(ها) به کار رود.مرور منابع مختلف حکایت از آن دارد که به رغم استفاده از تعبیرهای مختلف درباره مغالطه و معرفی اشکال گوناگون از مغالطه ها میتوان وجوه مشترک فراوانی در بین آنها مشاهده نمود. در واقع می توان اینطور بیان کرد که مغالطه می تواند در زمینه های مختلف از محاوره روزمره گرفته تا انجام یک پژوهش علمی دقیق خودنمایی کند در واقع طرح انواع مغالطه به زمینه ای که مغالطه در آن صورت می گیرد، وابسته است. مغالطه تفسیر منفعت طلبانه موقعی اتفاق می افتد که شخصی بحث داغ روز را هرطور شده به عقاید و منافع شخصی ، سیاسی یا مذهبی خودش ربط دهد . در این پژوهش به دنبال آن هستیم که تشریح نمائیم مغالطه ی تفسیر منفعت طلبانه در سازمانها چگونه رخ میدهد و برای مدیریت آن باید چه راهکارهایی را در پیش رو گرفت .

کلیدواژه‌ها

موضوعات