کلیدواژه‌ها = عوامل همپایی فناورانه
نقش دیپلماسی فناوری در خلق و گسترش همپایی فناورانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1401

سید سجاد افسریان