نویسنده = بهار جوان مولایی
مروری بر عوامل حیاتی موفقیت (CSF) در پروژه‌های ساختمانی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 69-50

بهار جوان مولایی؛ سعید رکوعی


مروری بر کاربرد واقعیت مجازی در مدیریت ایمنی پروژه‌های ساختمانی (با تأکید بر آموزش)

دوره 2، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 88-70

بهار جوان مولایی؛ احد نظری؛ سعید رکوعی


مروری بر کاربرد واقعیت مجازی در پروژه‌های ساخت و ساز

دوره 2، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 108-89

بهار جوان مولایی؛ احد نظری؛ سعید رکوعی