سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

با توجه به اینکه انتشار مجله به صورت الکترونیکی می باشد، امکان اشتراک و ارسال نسخه های چاپی فعلاًوجود ندارد و فایل های الکترونیکی بر روی وب سایت مجله به صورت رایگان قابل دانلود می باشند.

اساتید، نویسندگان و محققین گرانقدر می توانند اخبارها و تولیدات علمی را از این سایت پیگیری و ملاحظه نمایند.