نمایه نویسندگان

آ

 • آبلو، لاچین آیا توسعه سرمایه انسانی می تواند متاثّر از آموزش باشد؟ [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 351-330]

ا

 • ابراهیمی، مریم بررسی رابطه یادگیری سازمانی و اعتماد سازمانی، مطالعه موردی: سازمان صنعت معدن و تجارت استان البرز [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 49-29]
 • احمدی، مهدی سرمایه روان شناختی مثبت: شناسایی و ارائه چارچوب عوامل مؤثر بر احساس خودکارآمدی کارکنان در محیط کار (مورد مطالعه: دانشگاه تهران) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 229-207]
 • احمدی ترکمانی، رضا صفات شخصیتی و هویت کارگزار بورس در نظام حقوقی ایران [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 18-1]
 • اکبری، حمید بررسی عوامل مؤثر در سیاست راهبردیِ برون سپاری خدمات دولتی بر اساس مدل کرمیک (مطالعه موردی: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 171-146]
 • امیری دره بیدی، مریم سرمایه روان شناختی مثبت: شناسایی و ارائه چارچوب عوامل مؤثر بر احساس خودکارآمدی کارکنان در محیط کار (مورد مطالعه: دانشگاه تهران) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 229-207]

ب

 • بائوج خوشامیان، عمران ارتباط هوش هیجانی و تفکر انتقادی با خودکارآمدی حرفه ای کارکنان شرکت پترو نیرو صبا [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 270-248]
 • بائوج خوشامیان، عمران ارتباط نگرش کارکنان به مدیریت دانش و انتقال مهارت های مدیریتی به منظور افزایش عملکرد سازمانی شرکت پترو نیرو صبا [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 247-230]
 • بارانی، صمد مدل سازی پیشایندهای پایداری منابع انسانی دانشگاه هوایی شهید ستاری [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 88-66]
 • براتی، حمیدرضا شناسایی ، اولویت بندی و ارائه مدل مفهومی ابعاد و مولفه های ارزشهای شغلی کارکنان ( مطالعه موردی : ستاد شهرداری مشهد ) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 17-1]
 • بیرانوند، عماد ارزیابی و مقایسه رضایتمندی شغلی کارمندان بخش دولتی و خصوصی در شهر تهران [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 71-52]
 • بیک زاد، جعفر کارکنان دانشی و بهره وری در بخش دولتی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 51-37]
 • بیک زاد، جعفر مدیریت دولتی نوین؛ چیستی و چرایی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 36-19]

ج

 • جامه بزرگی، رضوان بررسی نقش هوش هیجانی کارکنان در پیش‌بینی بهره‌وری شرکت‌های تبلیغاتی (مورد مطالعه: شرکت تعاونی آسانگار، مهرنگار البرز و رویال گرافیک بین سال‌های 1399 تا 1401) [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 24-1]
 • جلیلی، محسن بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر کیفیت خدمات مشتریان با نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری (مطالعه. در سازمان تامین اجتماعی شهر اردبیل) [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 164-145]
 • جمالی، صبا صفات شخصیتی و هویت کارگزار بورس در نظام حقوقی ایران [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 18-1]
 • جمشیدی، علی سرمایه روان شناختی مثبت: شناسایی و ارائه چارچوب عوامل مؤثر بر احساس خودکارآمدی کارکنان در محیط کار (مورد مطالعه: دانشگاه تهران) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 229-207]
 • جوان امانی، ودود بررسی عوامل مؤثر در سیاست راهبردیِ برون سپاری خدمات دولتی بر اساس مدل کرمیک (مطالعه موردی: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 171-146]
 • جوان مولایی، بهار مروری بر عوامل حیاتی موفقیت (CSF) در پروژه‌های ساختمانی [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 69-50]
 • جوان مولایی، بهار مروری بر کاربرد واقعیت مجازی در مدیریت ایمنی پروژه‌های ساختمانی (با تأکید بر آموزش) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 88-70]
 • جوان مولایی، بهار مروری بر کاربرد واقعیت مجازی در پروژه‌های ساخت و ساز [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 108-89]

ح

 • حسینی، سیده مریم بررسی رابطه صفات شخصیتی و سبک های مقابله ای با اضطراب اجتماعی در افراد نابینای شهر قزوین [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 129-109]
 • حیدری گوجانی، محمد بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و فرهنگ کارآفرینی سازمان ( مطالعه موردی: شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری) [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 138-127]

د

 • دهقانی، سمیه ارزیابی و مقایسه رضایتمندی شغلی کارمندان بخش دولتی و خصوصی در شهر تهران [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 71-52]
 • دهقانی، ندا پدیدارشناسی تجربة کارکنان در لحظات مواجهه با حقیقت [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 206-189]
 • دیوسالار، مهیار بررسی مغالطه ی توسل به زور در سازمانها و چگونگی مدیریت آن [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 75-48]

ر

 • رخشانی، جاوید بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر کیفیت خدمات مشتریان با نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری (مطالعه. در سازمان تامین اجتماعی شهر اردبیل) [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 164-145]
 • رکوعی، سعید مروری بر عوامل حیاتی موفقیت (CSF) در پروژه‌های ساختمانی [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 69-50]
 • رکوعی، سعید مروری بر کاربرد واقعیت مجازی در مدیریت ایمنی پروژه‌های ساختمانی (با تأکید بر آموزش) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 88-70]
 • رکوعی، سعید مروری بر کاربرد واقعیت مجازی در پروژه‌های ساخت و ساز [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 108-89]

س

 • سپاهیان کجوری، مصطفی مدیریت مغالطه تفسیر منفعت طلبانه در سازمان ها [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 65-40]
 • ستاری، سیده رباب این مقاله به مطالعه روش های تدرس خلاقانه و توانمندسازی دانش آموزان می پردازد بطوری که دانش آموزان را سرمایه های انسانی می بیند.در این مقاله خلاقیت و روشهای تدریس خلاقه تعریف و تشریح شده است. [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 371-352]
 • ستاری، سیده رباب این مقاله به مطالعه روش های تدرس خلاقانه و توانمندسازی دانش آموزان می پردازد بطوری که دانش آموزان را سرمایه های انسانی می بیند.در این مقاله خلاقیت و روشهای تدریس خلاقه تعریف و تشریح شده است. [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 371-352]
 • ستاری، صدیقه مطالعه مدیریت برنامه ریزی آموزشی و ارتباط با توانمندی کارکنان [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 307-271]
 • سروستان، نرگس بررسی نقش مدیران در کنترل آسیبهای اجتماعی زنان [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 87-76]

ش

 • شکرزاده، الناز بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر کیفیت خدمات مشتریان با نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری (مطالعه. در سازمان تامین اجتماعی شهر اردبیل) [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 164-145]
 • شیرانی، پروانه بررسی نقش منابع انسانی خانواده و ارتباط آن با بروز اختالالت یادگیری در کودک [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 393-372]
 • شیرانی، فرزانه بررسی نقش منابع انسانی خانواده و ارتباط آن با بروز اختالالت یادگیری در کودک [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 393-372]

ص

 • صدوقی، میترا ارتباط هوش هیجانی و تفکر انتقادی با خودکارآمدی حرفه ای کارکنان شرکت پترو نیرو صبا [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 270-248]
 • صدوقی، میترا ارتباط نگرش کارکنان به مدیریت دانش و انتقال مهارت های مدیریتی به منظور افزایش عملکرد سازمانی شرکت پترو نیرو صبا [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 247-230]
 • صمدی کله مسیحی، فاطمه بررسی نقش منابع انسانی خانواده و ارتباط آن با بروز اختالالت یادگیری در کودک [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 393-372]
 • صمیمی سهرفیروزانی، زهرا بررسی نقش منابع انسانی خانواده و ارتباط آن با بروز اختالالت یادگیری در کودک [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 393-372]

ط

 • طاهری، محمدحسین مدل سازی پیشایندهای پایداری منابع انسانی دانشگاه هوایی شهید ستاری [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 88-66]
 • طاهری، محمدحسین طراحی مدل عملیاتی ارائه خدمت به مشتریان بانک صادرات در جهت رضایتمندی آن ها (مورد مطالعه مشتریان شعبات بانک صادرات شهرتهران) [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 126-103]

ع

 • عبدالشاه، محمد اثر هوش عاطفی و هوش معنوی بر رضایت شغلی در کارکنان بانک انصار [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 102-88]
 • عسکری، احمد بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر تحول سازمانی با توجه به نقش میانجی توسعه حرفه ای کارکنان (مورد مطالعه: کمیته امداد امام خمینی شهر بندرعباس) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 152-135]
 • عطرزاده فرشبافی، پدرام طراحی مدل عملیاتی ارائه خدمت به مشتریان بانک صادرات در جهت رضایتمندی آن ها (مورد مطالعه مشتریان شعبات بانک صادرات شهرتهران) [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 126-103]
 • علیخانی کوشکک، نرگس بررسی مغالطه لحن بیان در سازمانها و چگونگی مدیریت آن [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 134-107]

ف

 • فراتی، حسن ارزیابی و مقایسه رضایتمندی شغلی کارمندان بخش دولتی و خصوصی در شهر تهران [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 71-52]
 • فرهادی نیا، امیر اثر هوش عاطفی و هوش معنوی بر رضایت شغلی در کارکنان بانک انصار [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 102-88]

ق

 • قلی پور، آرین پدیدارشناسی تجربة کارکنان در لحظات مواجهه با حقیقت [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 206-189]
 • قمی اویلی، احمدرضا بررسی تاثیر نظریه انتخاب عمومی بر کنش حسابگرانه کارکنان و چگونگی مدیریت آن [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 47-25]

ک

 • کارگر شورکی، محمد تاثیرمدیریت منابع انسانی پایدار / دیجیتال بر پایداری کسب و کار [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 28-1]
 • کارگر شورکی، محمد مدل شایستگی رهبران کسب و کار با هدف پایداری در عصر تحول دیجیتال [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 39-18]
 • کارگر شورکی، محمد مدل شایستگی رهبران کسب وکاربا هدف پایداری در عصر تحول دیجیتال [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 39-18]
 • کاملی، علیرضا سرمایه روان شناختی مثبت: شناسایی و ارائه چارچوب عوامل مؤثر بر احساس خودکارآمدی کارکنان در محیط کار (مورد مطالعه: دانشگاه تهران) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 229-207]
 • کرمی خواه، بهزاد بررسی تاثیر نظریه انتخاب عمومی بر کنش حسابگرانه کارکنان و چگونگی مدیریت آن [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 47-25]
 • کیاکجوری، مهدیه بررسی مغالطه لحن بیان در سازمانها و چگونگی مدیریت آن [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 134-107]

ل

 • لوا، آیرا بررسی مغالطه ی توسل به زور در سازمانها و چگونگی مدیریت آن [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 75-48]

م

 • متفکر، حسین بررسی نقش هوش هیجانی کارکنان در پیش‌بینی بهره‌وری شرکت‌های تبلیغاتی (مورد مطالعه: شرکت تعاونی آسانگار، مهرنگار البرز و رویال گرافیک بین سال‌های 1399 تا 1401) [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 24-1]
 • مجاور، داوود نقش میانجی تبادل رهبر-عضو و رهبری تحول گرا در رابطه بین هوش فرهنگی و رفتار آوایی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر یزد [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 128-111]
 • محبی، مریم بررسی رابطه یادگیری سازمانی و اعتماد سازمانی، مطالعه موردی: سازمان صنعت معدن و تجارت استان البرز [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 49-29]
 • محمدپور، زهرا مدیریت مغالطه تفسیر منفعت طلبانه در سازمان ها [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 65-40]
 • محمدپور، زهرا بررسی مغالطه لحن بیان در سازمانها و چگونگی مدیریت آن [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 134-107]
 • محمدپور، زهرا بررسی تاثیر نظریه انتخاب عمومی بر کنش حسابگرانه کارکنان و چگونگی مدیریت آن [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 47-25]
 • محمدپور، زهرا بررسی مغالطه ی توسل به زور در سازمانها و چگونگی مدیریت آن [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 75-48]
 • مختاری، فائضه مدیریت دولتی نوین؛ چیستی و چرایی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 36-19]
 • مرادی، حبیب کارکنان دانشی و بهره وری در بخش دولتی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 51-37]
 • مرندی، احمد پیش بینی تسهیم دانش سبز و فرهنگ سازمانی از طریق مولفه های مدیریت منابع انسانی سبز معلمان دوره ابتدایی شهرستان ماکو [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 110-93]
 • مصلح قهفرخی، زهرا بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و فرهنگ کارآفرینی سازمان ( مطالعه موردی: شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری) [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 138-127]
 • معدنی، جواد بررسی تأثیر سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 92-72]
 • منصورزعیم، محمد صالح تحلیل اثربخشی برنامه های دوره های آموزشی در بهره وری کارکنان و افزایش کارایی (مجتمع فولاد میانه) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 412-394]
 • منصورزعیم، محمد صالح بررسی نقش هوش هیجانی کارکنان در پیش‌بینی بهره‌وری شرکت‌های تبلیغاتی (مورد مطالعه: شرکت تعاونی آسانگار، مهرنگار البرز و رویال گرافیک بین سال‌های 1399 تا 1401) [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 24-1]
 • مهردادی، پیام بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر کیفیت خدمات مشتریان با نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری (مطالعه. در سازمان تامین اجتماعی شهر اردبیل) [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 164-145]
 • موسوی فرد، سید رضا بررسی رابطه بازاریابی دیجیتال و نوآوری محصول با وفاداری به برند مشتریان‌ فرآورده‌های لبنی مانیزان کرمانشاه [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 144-129]

ن

 • نژاد مقدم، مجید مدیریت مغالطه تفسیر منفعت طلبانه در سازمان ها [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 65-40]
 • نظری، احد مروری بر کاربرد واقعیت مجازی در مدیریت ایمنی پروژه‌های ساختمانی (با تأکید بر آموزش) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 88-70]
 • نظری، احد مروری بر کاربرد واقعیت مجازی در پروژه‌های ساخت و ساز [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 108-89]
 • نعیمی، مینا ارتباط هوش هیجانی و تفکر انتقادی با خودکارآمدی حرفه ای کارکنان شرکت پترو نیرو صبا [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 270-248]
 • نعیمی، مینا ارتباط نگرش کارکنان به مدیریت دانش و انتقال مهارت های مدیریتی به منظور افزایش عملکرد سازمانی شرکت پترو نیرو صبا [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 247-230]
 • نوری، محمد مطالعه اثربخشی تکنیک های مدیریت استرس(تنفس دیافراگمی،آلفای ذهنی)برکاهش استرس و اضطراب مورد مطالعه: دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرکرمانشاه [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 106-89]
 • نیک نژاد، عادل ارزش مد یریت منابع انسا نی در خلق عملکرد سازمانی (مطالعه مور دی: شرکت آب و فاضلاب استان سمنان ) [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 179-165]
 • نیک نژاد، عادل برر سی نقش ابعاد مدیریت منابع انسا نی سبز در ارتباط با توسعه سازما نی پا یدار (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب استان سمنان ) [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 193-180]

ه

 • همتی فر، زهره بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر تحول سازمانی با توجه به نقش میانجی توسعه حرفه ای کارکنان (مورد مطالعه: کمیته امداد امام خمینی شهر بندرعباس) [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 152-135]
 • هوشنگی، سهیل تاثیر بازار یابی اینترنتی بر اعتماد مصرف کنندگان با بررسی نقش میانجی ریسک کیفیت درک شده از محصول [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 188-172]
 • هوشنگی فر، سهیل تاثیر تجربه برند بر تمایل به پرداخت و طرفداری مشتری از برند [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 145-130]

ی

 • یگانگی، سید کامران بررسی رابطه یادگیری سازمانی و اعتماد سازمانی، مطالعه موردی: سازمان صنعت معدن و تجارت استان البرز [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 49-29]