نمایه نویسندگان

آ

 • آبلو، لاچین رابطه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی با نقش میانجی برنامه ریزی درسی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 261-237]

ا

 • احسانی فر، محمد مطالعه رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و عملکرد مالی(مطالعه موردی شرکت کاله مازندران) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 191-169]
 • احمدی، معصومه مقایسه سرمایه روانشناختی و سواد سلامت روان در زنان شاغل و خانه دار [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 49-32]
 • اسعدی، مازیار بررسی رابطه بین ابعاد بازاریابی عصبی و رضایت مشتریان در بانک مسکن استان کردستان [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 161-140]
 • افشار کاظمی، محمد علی ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) (مورد مطالعه شهرداری منطقه 16 تهران) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 168-155]
 • افشار کاظمی، محمد علی ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از تکنیک بهینه کاوی (Benchmarking) (مورد مطالعه شهرداری منطقه 16 تهران) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 205-192]
 • افشاری، رقیه مروری بر تعهد سازمانی و ابعاد آن بر اساس مدل می یر و آلن [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 60-50]

ب

 • بابایی، آرزو مطالعه رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و عملکرد مالی(مطالعه موردی شرکت کاله مازندران) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 191-169]
 • باغستانی، محمدحسین بررسی تأثیر مشارکت‌های مدیریت منابع انسانی بر اشتراک دانش در سازمان شهرداری تهران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 125-104]
 • باقری توستانی، حامد بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر سلامت کارکنان در مواجهه با بیماری کرونا (مورد مطالعه: بانک ملت استان مازندران) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 139-126]

پ

 • پرورام، رضا تاثیر سیستم اطلاعات مدیریت برمقابله با فساد اداری(مورد مطالعه : شهرداری منطقه 21) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 91-61]

ت

 • تقی پور، محمد تاثیر عوامل مرتبط با شغل بر افزایش بهره وری کارکنان کم سابقه در اداره کل رفاه شهرداری تهران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 31-18]
 • تقی پور، محمد تاثیر عوامل مدیریتی بر افزایش بهره وری کارکنان کم سابقه (به انضمام مطالعه موردی) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 9-1]

ج

 • جعفری، مهسا مقایسه سرمایه روانشناختی و سواد سلامت روان در زنان شاغل و خانه دار [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 49-32]

ح

 • حبیب زاده، محمد بررسی تاثیر مهارتهای سرپرستی و مدیریت در کارآیی سازمانی مدیران سازمانهای دولتی اردبیل [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 190-180]
 • حصارکی، مجید ارائه مدلی راهبردی برای یادگیری سازمانی با استفاده از ابزار آینده پژوهی به منظور خلق چشم اندازهای مشترک(مطالعه موردی شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 103-92]
 • حقیقت نیا، فرزانه تجزیه و تحلیل رفتارمالی نوسانات بازار سرمایه [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 32-10]
 • حمیدی نصرآباد، اکرم بهینه کاوی فرآیند آموزش در سازمانها [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 179-162]

د

 • داوری، شیلان بررسی رابطه بین ابعاد بازاریابی عصبی و رضایت مشتریان در بانک مسکن استان کردستان [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 161-140]
 • دکامینی، فاطمه تاثیر بازاریابی شبکه‌ای بر ابعاد برند با در نظر گرفتن نقش نوآوری سازمانی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 154-132]
 • دکامینی، فاطمه مطالعه رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و عملکرد مالی(مطالعه موردی شرکت کاله مازندران) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 191-169]
 • دهقانی، مهدی تأثیر رهبری تحول گرا بر تعالی سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت ذوب آهن اصفهان) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 55-33]

ر

 • رضوانی، آرمین تاثیر بازاریابی شبکه‌ای بر ابعاد برند با در نظر گرفتن نقش نوآوری سازمانی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 154-132]

س

 • سعیدی مبارکه، مسعود بررسی اثر گذاری مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر ماندگاری سازمانی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 17-1]
 • سید حسینی، سید محمد ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) (مورد مطالعه شهرداری منطقه 16 تهران) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 168-155]
 • سید حسینی، سید محمد ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از تکنیک بهینه کاوی (Benchmarking) (مورد مطالعه شهرداری منطقه 16 تهران) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 205-192]

ش

 • شالی بیگ، سینا مطالعه رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و عملکرد مالی(مطالعه موردی شرکت کاله مازندران) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 191-169]
 • شمس قارنه، ناصر تجزیه و تحلیل رفتارمالی نوسانات بازار سرمایه [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 32-10]

ص

 • صائب نیا، سمیه مروری بر تعهد سازمانی و ابعاد آن بر اساس مدل می یر و آلن [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 60-50]
 • صائب نیا، سمیه بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر سلامت کارکنان در مواجهه با بیماری کرونا (مورد مطالعه: بانک ملت استان مازندران) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 139-126]
 • صلواتچی، ندا تاثیر بازاریابی شبکه‌ای بر ابعاد برند با در نظر گرفتن نقش نوآوری سازمانی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 154-132]
 • صنایعی، علی تأثیر رهبری تحول گرا بر تعالی سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت ذوب آهن اصفهان) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 55-33]

ط

ع

 • علوی، سمیه تأثیر رهبری تحول گرا بر تعالی سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت ذوب آهن اصفهان) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 55-33]

ف

 • فرازنده نیا، آسیه بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیران بر نگهداشت وجه نقد با تأکید بر نقش تعدیل کننده فرصت رشد [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 91-75]
 • فرج زاده، ثریا مقایسه سرمایه روانشناختی و سواد سلامت روان در زنان شاغل و خانه دار [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 49-32]

ک

 • کوهستانی تکامجانی، ابوذر ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) (مورد مطالعه شهرداری منطقه 16 تهران) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 168-155]
 • کوهستانی تکامجانی، ابوذر ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از تکنیک بهینه کاوی (Benchmarking) (مورد مطالعه شهرداری منطقه 16 تهران) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 205-192]
 • کیانی، محمد سعید بررسی حضور فارغ التحصیلان تربیت بدنی در مشاغل مدیریتی ورزش [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 108-92]
 • کیوانلو، صفورا مقایسه سرمایه روانشناختی و سواد سلامت روان در زنان شاغل و خانه دار [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 49-32]

م

 • مردانی، محمدرضا تاثیر سیستم اطلاعات مدیریت برمقابله با فساد اداری(مورد مطالعه : شهرداری منطقه 21) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 91-61]

ن

 • نظری، لیلا بررسی حضور فارغ التحصیلان تربیت بدنی در مشاغل مدیریتی ورزش [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 108-92]
 • نظری، محدثه تاثیر عوامل مدیریتی بر افزایش بهره وری کارکنان کم سابقه (به انضمام مطالعه موردی) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 9-1]
 • نعمت الهی، حمیدرضا تبیین نقش عدالت سازمانی و تأثیر آن بر تعهد افراد در سازمان ( موردمطالعه : شهرداری منطقه 5 تهران) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 131-109]
 • نیاوند، حسین تجزیه و تحلیل رفتارمالی نوسانات بازار سرمایه [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 32-10]

ه

 • هاشم ورزی، سید ابراهیم اثربخشی آموزش ارائه شده فناوری در آموزش مدیریت منابع انسانی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 74-56]
 • هاشمی، نگار تاثیر عوامل مرتبط با شغل بر افزایش بهره وری کارکنان کم سابقه در اداره کل رفاه شهرداری تهران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 31-18]
 • هاشمی، نگار تاثیر عوامل مدیریتی بر افزایش بهره وری کارکنان کم سابقه (به انضمام مطالعه موردی) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 9-1]
 • هوشمندی، سارا اثربخشی آموزش ارائه شده فناوری در آموزش مدیریت منابع انسانی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 74-56]
 • هوشنگی فر، سهیل بررسی توسعه منابع انسانی و تأثیر آن بر موفقیت اجرای استراتژی‌های بازاریابی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 217-206]
 • هوشنگی فر، سهیل بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر رفتار مصرف‌کنندگان [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 236-218]