بررسی مغالطه لحن بیان در سازمانها و چگونگی مدیریت آن

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده

درک رفتار سازمانی در هیچ زمانی مانند امروز برای مدیران مهم نبوده است.در این راستا همواره نظریات به عنوان مهمترین ابزار پژوهش، پژوهشگران را یاری می نماید؛ تا با به کارگیری آنها بتوانند پدیده های اجتماعی را مورد توصیف، تبیین و تحلیل قرار دهند.هدف پژوهش حاضر بررسی مغالطه لحن بیان در سازمانها و چگونگی مدیریت آن می باشد . بررسی مفهوم مغالطه در منابع مرتبط حاکی از آن است که این مفهوم در معانی متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد.اجتناب از مغالطه ها توانایی فرد را در ایجاد استدلال های قوی تقویت می کند. اینکه هر انسانی در چه زمانی و تحت تاثیر چه عواملی دست به رفتار و عمل میزند سالیان سال است که پژوهشگران را در جای جای دنیا به پژوهش و بررسی واداشته است.بنابراین در این پژوهش به دنبال آن هستیم که بدانیم مغالطه های لحن بیان در سازمانها چیستند و چطور میتوان آنها را مدیریت نمود .

کلیدواژه‌ها

موضوعات