این مقاله به مطالعه روش های تدرس خلاقانه و توانمندسازی دانش آموزان می پردازد بطوری که دانش آموزان را سرمایه های انسانی می بیند.در این مقاله خلاقیت و روشهای تدریس خلاقه تعریف و تشریح شده است.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معلم پایه دوم ابتدایی تهران مدرسه ابوریحان

2 مدرسه ابتدایی ابوریحان

چکیده

هدف تحقیق

این مقاله به مطالعه روش های تدریس خلاقانه و توانمند سازی دانش آموزان می پردازد به طوری که دانش آموزان را سرمایه انسانی می بیند. در این مقاله خلاقیت و روش های تدریس خلاقانه تعریف و تشریح شده است. همچنین ضرورت پرورش خلاقیت در دانش آموزان ، عوامل موثر در خلاقیت، و موانع خلاقیت و ویژگی های دانش آموز خلاق بیان شده است. آموزش خلاقیت یادگیرندگان یکی از مهمترین اهداف دست اندرکاران آموزش و پرورش است.

آموزگار به عنوان خالق شرایط و تسهیل گر یادگیری دانش آموزان می توانند از طریق همگرایی، نوگرایی، انعطاف پذیری ، عدم اجبار دانش آموزان به حفظ و انباشت ذهنی، شوخ‌طبعی، پرهیز از راهبردها و روشهای قالبی آموزش ایجاد شرایط بروز آگاهی دانش آموزان و افزایش اعتماد به نفس در آنان ،تحریک حس کنجکاوی فراگیران و بلاخره توام ساختن آموزش و پرورش به آموزش خلاق و پرورش خلاقیت در کودکان و نوجوانان بپردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 3
سال 2، دوره 2، شماره 1، پیاپی3، 1401
خرداد 1401
صفحه 371-352
  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 04 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 21 خرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 30 خرداد 1401