دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله مروری

بررسی نقش تیم های کارآفرینی درحوزه فین تک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1401

مریم صاحبی؛ آیت اله ممیز؛ کمال سخدری


اثربخشی تعامل کارکنان بر رفتار شهروندی در مراکز آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

لاچین آبلو


مقاله ترویجی

نظریه شناختی اجتماعی بندورا و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1401

نرگس سروستان


مقاله پژوهشی

عارضه یابی رفتاری درکارکنان (مورد مطالعه بهزیستی استان خوزستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1401

نرگس سروستان


بررسی اختلالات یادگیری در علوم تربیتی و مدیریت آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1401

سهیلا دکامین


بررسی و پیش بینی میزان تولیدات علمی حوزه فناوری تصویربرداری کوانتومی ایران نسبت به جهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

سید سجاد افسریان


نقش دیپلماسی فناوری در خلق و گسترش همپایی فناورانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1401

سید سجاد افسریان


بررسی رابطه سرمایه روانشناختی ، ترس از بیماری کرونا (کوید - 19) و همکاری کارکنان در اجرای اقدامات سازمان در زمان همه گیری بیماری کرونا (با ملاحظه اعتماد به مدیران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1402

مژگان ضرغامی فرد؛ محمد توکلی؛ فرزانه برزیگر


بررسی نقش بازخورد اطلاعات در رفتار مصرف‌کنندگان صنعت بیمه (مورد مطالعه: کلیه نمایندگی های بیمه ایران شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1402

سید منصور فاطمی؛ حمید شایسته پور


مقاله مروری

مروری بر نقش فناوری بلاکچین در بهبود مهارت های کارکنان در صنعت بیمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1402

سید منصور فاطمی؛ حمید شایسته پور


مقاله پژوهشی

بررسی استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه در استان آذربایجان شرقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1402

علی اکبر پیوسته؛ احمد علی مقتدرزاده؛ اکرم اسعدی


تأثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد نوآوری با تبیین نقش میانجی رهبری توانمندسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1402

فرشاد زارعی مجد


بررسی وضعیت جذب سرمایه‌گذار داخلی در استان آذربایجان شرقی (مطالعه موردی شهرستان مراغه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

زینب فهیمی کهق؛ ثریا فرج زاده