تجزیه و تحلیل رفتارمالی نوسانات بازار سرمایه

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 32-10

حسین نیاوند؛ فرزانه حقیقت نیا؛ ناصر شمس قارنه


مقایسه سرمایه روانشناختی و سواد سلامت روان در زنان شاغل و خانه دار

دوره 1، شماره 1، آبان 1400، صفحه 49-32

ثریا فرج زاده؛ صفورا کیوانلو؛ معصومه احمدی؛ مهسا جعفری


مروری بر عوامل حیاتی موفقیت (CSF) در پروژه‌های ساختمانی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 69-50

بهار جوان مولایی؛ سعید رکوعی


مروری بر تعهد سازمانی و ابعاد آن بر اساس مدل می یر و آلن

دوره 1، شماره 1، آبان 1400، صفحه 60-50

سمیه صائب نیا؛ رقیه افشاری


اثربخشی آموزش ارائه شده فناوری در آموزش مدیریت منابع انسانی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 74-56

سارا هوشمندی؛ سید ابراهیم هاشم ورزی


مروری بر کاربرد واقعیت مجازی در مدیریت ایمنی پروژه‌های ساختمانی (با تأکید بر آموزش)

دوره 2، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 88-70

بهار جوان مولایی؛ احد نظری؛ سعید رکوعی


بررسی نقش تیم های کارآفرینی درحوزه فین تک

دوره 3، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 97-83

مریم صاحبی؛ آیت اله ممیز؛ کمال سخدری


مروری بر کاربرد واقعیت مجازی در پروژه‌های ساخت و ساز

دوره 2، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 108-89

بهار جوان مولایی؛ احد نظری؛ سعید رکوعی


بررسی حضور فارغ التحصیلان تربیت بدنی در مشاغل مدیریتی ورزش

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 108-92

محمد سعید کیانی؛ لیلا نظری


تاثیر بازاریابی شبکه‌ای بر ابعاد برند با در نظر گرفتن نقش نوآوری سازمانی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 154-132

آرمین رضوانی؛ فاطمه دکامینی؛ ندا صلواتچی