تجزیه و تحلیل رفتارمالی نوسانات بازار سرمایه

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 32-10

حسین نیاوند؛ فرزانه حقیقت نیا؛ ناصر شمس قارنه


مقایسه سرمایه روانشناختی و سواد سلامت روان در زنان شاغل و خانه دار

دوره 1، شماره 1، آبان 1400، صفحه 49-32

ثریا فرج زاده؛ صفورا کیوانلو؛ معصومه احمدی؛ مهسا جعفری


مروری بر عوامل حیاتی موفقیت (CSF) در پروژه‌های ساختمانی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 69-50

بهار جوان مولایی؛ سعید رکوعی


مروری بر تعهد سازمانی و ابعاد آن بر اساس مدل می یر و آلن

دوره 1، شماره 1، آبان 1400، صفحه 60-50

سمیه صائب نیا؛ رقیه افشاری


اثربخشی آموزش ارائه شده فناوری در آموزش مدیریت منابع انسانی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 74-56

سارا هوشمندی؛ سید ابراهیم هاشم ورزی


مروری بر کاربرد واقعیت مجازی در مدیریت ایمنی پروژه‌های ساختمانی (با تأکید بر آموزش)

دوره 2، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 88-70

بهار جوان مولایی؛ احد نظری؛ سعید رکوعی


بررسی نقش تیم های کارآفرینی درحوزه فین تک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1401

مریم صاحبی؛ آیت اله ممیز؛ کمال سخدری


مروری بر کاربرد واقعیت مجازی در پروژه‌های ساخت و ساز

دوره 2، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 108-89

بهار جوان مولایی؛ احد نظری؛ سعید رکوعی


بررسی حضور فارغ التحصیلان تربیت بدنی در مشاغل مدیریتی ورزش

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 108-92

محمد سعید کیانی؛ لیلا نظری


تاثیر بازاریابی شبکه‌ای بر ابعاد برند با در نظر گرفتن نقش نوآوری سازمانی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 154-132

آرمین رضوانی؛ فاطمه دکامینی؛ ندا صلواتچی