موضوعات = ارتباطات انسانی( کلیه موضوعات مرتبط با ارتباط انسانی و سازمانی و سایر موضوعات همسان)
مروری بر نقش فناوری بلاکچین در بهبود مهارت های کارکنان در صنعت بیمه

دوره 3، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 20-32

سید منصور فاطمی؛ حمید شایسته پور


بررسی مغالطه ی توسل به زور در سازمانها و چگونگی مدیریت آن

دوره 2، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 75-48

زهرا محمدپور؛ آیرا لوا؛ مهیار دیوسالار


اثر هوش عاطفی و هوش معنوی بر رضایت شغلی در کارکنان بانک انصار

دوره 2، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 102-88

امیر فرهادی نیا؛ محمد عبدالشاه