نویسنده = احد نظری
مروری بر کاربرد واقعیت مجازی در مدیریت ایمنی پروژه‌های ساختمانی (با تأکید بر آموزش)

دوره 2، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 88-70

بهار جوان مولایی؛ احد نظری؛ سعید رکوعی


مروری بر کاربرد واقعیت مجازی در پروژه‌های ساخت و ساز

دوره 2، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 108-89

بهار جوان مولایی؛ احد نظری؛ سعید رکوعی