نویسنده = ندا صلواتچی
تاثیر بازاریابی شبکه‌ای بر ابعاد برند با در نظر گرفتن نقش نوآوری سازمانی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 154-132

آرمین رضوانی؛ فاطمه دکامینی؛ ندا صلواتچی